XS3 CC je kompaktna in-line kombinacija dinamičke kontrolne vage i metal detektora koja u sebi sadrži ne samo sve osobine, opcije i pribor standardne XS3 vage, već uključuje i veoma osetljiv metal detektor.  Kombinacija ove dve tehnologije  sa zajedničkim operativnim ekranom osetljivim na dodir čini ovaj sistem optimalnim izborom za efikasnu zaštitu vašeg brenda u uslovima kada je ušteda prostora takođe prioritet.

XS3 dinamička kontrolna vaga je podesna za dinamičko merenje proizvoda do 6.000 g, sa tačnošću merenja od ± 0.1 g i maksimalnim protokom do 400 kom/min.

Dok kontrolna vaga vrši brzo i tačno odmeravanje proizvoda odbacujući proizvode koji su van zadatih granica, metal detektor pouzdano detektuje i odbacuje proizvode kontaminirane metalom. Opseg detektovanih kontaminanata ide od uobičajeno lakih za detekciju zavrtnja i šrafova pa do najsitnijih mogućih kao što su: spajalica, igli, delića žica, opiljaka itd. Odbacivanje „loših proizvoda” vrđi se putem dva nezavisna sistema odbacivanja kojim se odbacuju kontaminirani proizvodi i oni sa „lošom” težinom.

Dokazani industrijski modularni dizajn, može da se unapredi korišćenjem široke lepeze softverskih opcija i dodatnog pribora. Ovo vam omogućava da skrojite vašu vagu prema vašim potrebama.

XS3 CC kombi sistem sa svojim izuzetnim kompaktnim dizajnom zahteva jako mali prostor i posebno je podesna za aplikacije gde je ugradni prostor ograničen proizvodnim procesom što joj omogućava brzu integraciju u vašu proizvodnu liniju.

 

Specifikacija – XS3 CC

Tačnost Od ± 0.10 g
Merni opseg Do 6.000 g
Kapacitet U zavisnosti od metal detektora

 

Karakteristike i prednosti

Zajednički korisnički interfejs za oba sistema

Glavna prednost zajedničkog  15″ „touch screena” u boji je ta da se oba uređaja kontrolišu sa jednog mesta. Ovo pojednostavljuje i ubrzava proces unosa podataka, izmenu proizvoda, pregled proizvodnje i statistike kao i obuku operatera.

Maksimalna osetljivost

Metal detektor je dostupan u širokom opsegu širina i visina otvora, optimizovanih za maksimalnu osetljivost i zaštitu vaših proizvoda.

Kompaktan dizajn za maksimalnu uštedu prostora

Kompaktan dizajn osigurava laku integraciju sistema u vašu postojeću ili novu liniju gde je ušteda prostora primarna. Zahteva se minimalan redizajn linije čime se dobije minimalno vreme i trpškovi instalacije.

„Bez alata” demontiranje konvejera

Rutinsko održavanje konvejera. Zamenu traka i čišćenje konvejera može se izvesti od strane od bilo kog operatera bez korišćenje alata čime se smanjuje potrebno vreme za održavanje.

Veliki izbor portova za konekciju

Svi proizvodni podaci i statističke informacije mogu biti dostupni u realnom vremenu u okviru vaše lokalne mreže. Menadžeri proizvodnje i kvaliteta mogu pristupiti i pregledati sve relevantne podatke sa svog radnog mesta. Omogućava brzu reakciju na eventualne probleme, olakšava preventiven mere čime smanjuje vreme zastoja.

Opcija za povratnu kontolu punjenja

Ovaj opcioni softver omogućava automatsko slanje signala vašoj punilici da poveća ili smanji doziranje u cilju postizanja tačne zadate težine. Štedi vaš novac smanjujući prekomerno doziranje, povećava profit i sprečava žalbe kupaca u vezi nedovoljno napunjenog proizvoda.